Alimenty na współmałżonka – co musisz wiedzieć?

Alimenty nie są płacone tylko na dzieci, ale małżonkowie również mogą uzyskać pieniądze. Alimenty są przyznawane, jeśli sytuacja materialna drugiej strony znacznie się pogorszyła – przy rozwodzie z orzeczeniem o winie. Z kolei przy rozwodzie bez winy jednej ze stron alimenty są przyznawane jedynie przy niedostatku.

Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka?

Uzyskanie alimentów od współmałżonka jest uzależnione od sposobu, w jaki zakończyło się małżeństwo. Kiedy rozwód zostanie orzeczony bez winy jednego z małżonków, można otrzymać alimenty, ale proces jest bardziej skomplikowany i nie wszystkie zapadające decyzje są zgodne z oczekiwaniami strony składającej pozew do sądu. W tym przypadku niedostatek to jedyny powód, kiedy są przyznawane alimenty Kraków to jedno z miast w Polsce, gdzie liczba wniosków o alimenty składanych przed byłych małżonków cały czas rośnie. Przez określenie niedostatek rozumie się brak możliwości wykonywania pracy ze względu na chorobę albo podeszły wiek. W takiej sytuacji były małżonek ma obowiązek przekazywania pieniędzy w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Alimenty są przyznawane na 5 lat i są liczone od dnia wydania prawomocnego wyroku rozwodowego. Kiedy 5 lat minie, obowiązek alimentacyjny zostaje zakończony, chociaż może zostać przedłużony.

Alimenty są przyznawane także w przypadku rozwodu z wyłącznej winy jedno małżonka. W takiej sytuacji nie wymaga się popadnięcia w niedostatek, wystarczy wykazać, że sytuacja materialna uległa pogorszeniu. W tym przypadku małżonek winny musi dożywotnio płacić alimenty dla niewinnego współmałżonka. Pod warunkiem że strona niewinna nie zdecyduje się na ponowne zawarcie związku małżeńskiego.

Jaka jest wysokość alimentów na byłego małżonka?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, jaką kwotę alimentów można otrzymać. Sąd sprawdza potrzeby byłego małżonka, wydatki oraz status społeczny. Ważne są także możliwości zarobkowe. Usprawiedliwione potrzeby to każdy wydatek, który jest niezbędny do życia w godnych warunkach, a nie jedynie bytowania. W praktyce oznacza to, że bogaty mężczyzna, który zdradził swoją żonę i zostawił ją dla kochanki, będzie musiał na nią płacić do końca życia, żeby żyła na podobnym poziomie, jak przed zakończeniem związku.

Określając możliwości zarobkowego strony składającej wniosek, sprawdza się jej wynagrodzenie oraz inne uzyskiwane dochody. Sąd kontroluje także wszystkie wydatki.